2011-04-29

Melting down the house

Veckorna innan utgrävningarna i kungsgårdskomplexet har masterstudent Hampus Norrgren arbetat intensivt med att tvätta och registrera fyndmaterial. Detta kommer från det tidiga 90-talets utgrävningar av södra kungsgårdsplatån. Ungefär hälften av det yngsta huset har grävts ut och i år ska dess norra gavel lokaliseras. Huset är mycket spännande för den byggnadstekniskt intresserade. En aspekt är byggnadens storlek som gör den till en av de allra största för sin tid i Skandinavien. Än mer intressant och fascinerande är alla byggnadsdetaljer. Eftersom huset brunnit finns delar av väggarna bevarade i form av förkolnade stolpar och horisontellt liggande flätverk. En annan sak är lerkliningen. Ingen av oss som tidigare studerat bränt husmaterial har sett rester efter ett hus som brunnit vid så pass hög temperatur. Husets lerklinade väggar har inte bara bränts till tegel, de har i stora delar av huset till och med förslaggats och smält. Det rör sig om flera hundra kilo material.

Bland den lerklining som inte förslaggats helt finns massor av bitar som berättar flera detaljer om husets konstruktion. Vi kan se släta fragment som visar att huset haft fint struken ut- och insida som antagligen varit kalkmålad. Andra fragment visar att lerkliningen varit armerad med en tätt lagd flätning bestående av 1-2 centimeter tjocka käppar, troligen av hassel. Vi kan se träfibrer och huggmärken från virket i leran och avtryck från bjälkar. Dessa visar att stolparna i såväl ytterväggarna som inuti huset inte bestod av rundvirke, utan av noggrant huggna rektangulära eller kvadratiska bjälkar.

På bilden ser man sökdra kungsgårdsplatån sedd från öster.
Ett schakt kommer placeras i norra dellen (till höger på bilden).


2011-04-19

Arkeologi 2011

Den 4 maj startar årets undersökning på Kungsgården. Undersökningen pågår fram till slutet av augusti med uppehåll under juli. Denna gång kommer vi att gräva på norra och södra Kungsgårdsplatån samt på planen nedanför. Just nu arbetar vi med 2010 års undersökning, då grävde vi på den norra platån och på planen söder om denna. På planen påträffades två grophus som delvis överlagrade varandra. Ben från det ena grophuset har daterats till 410-542 AD. Strax intill fanns en härd som daterats till 1155-1219 AD. Ett av årets mål är undersöka de bägge grophusen som innehöll intressanta fynd som gjutform, slagg och mycket välbevarade ben. På kartan ovan visas schakten från undersökningar gjorda 1957-2010 på och nedanför Kungsgårdsplatåerna. I början av 1990-talet undersöktes delar av den södra platåns yngsta eller sista hus som har daterats till 700-talet (se Hedlund, Gunnar. Utgrävningen 1992. Södra Kungsgårdsplatån och Nordahl, Else. Södra Kungsgårdsplatån. Utgrävningarna 1988-1991 i OPIA 7.)