2011-08-21

Inför sista veckan.

En kluven förkolnad trästock s.k. kluva, från det troligen vendeltida husets väggränna. A carbonized wall post from the wall trench of the probably Vendel period house.

En järnyxa, kanske från medleitden. An axe, perhaps from the Medieval period.
När detta skrivs är det sammanlagt åtta fältdagar kvar och det dags att börja förbereda sig för ett avslut. Arbetet har än så länge flutit på mycket bra och i princip har vi redan uppnått de grundläggande målen. Nu ska vi bara göra en riktigt bra dokumentation.

Under efterreformatoriska, medeltida och diffusa vikingatida lager så har vi nu en vägg och terrasseringskant från ett troligen vendeltida hus. Väggen består av en nedgrävd, stenfylld ränna där vi med regelbundet avstånd finner förkolnade trästolpar. På ett par ställen kan vi se att stolparna utgörs av kluvor, dvs. kluvna stockar med rundad utsida och flat insida. En av de större uppgifterna kommande vecka blir att rensa och preparera fram väggen. Vi vet inte hur stort huset är och det har skadats av nedgrävningar och den troliga källaren från medeltid. Det verkar emellertid röra sig om ett ganska stort hus med en rad parallella drag till hallbyggnaden på södra kungsgårdsplatån. I golvlagret som hör till det brända huset har vi inte funnit ett särskilt stort fyndmaterial och det är i nuläget svårt att uttala sig om vad det haft för funktion. På några punkter har vi stött på äldre lager och dessa verkar intressant nog vara betydligt mer fyndrika och även innehålla mer spår av hantverk. Dessutom verkar väggrännan vara grund för flera generationer av hus där enbart det sista har brunnit.

No comments:

Post a Comment