2011-09-08

Analyser från Södra platån

Två träkolsprover har analyserats med avseende på vedanatomi av Thomas Bartholin. Hallbyggnaden så här långt har bestått av en treskeppig konstruktion med dubbla väggar. Dels fanns det en yttervägg som utvändigt varit klädd med stående plank och kluvor, dels en innervägg bestående av grova, tätt stående väggstolpar som också burit taket. De aktuella proverna härrör från en kluva i ytterväggen och en stolpe i innerväggen, bägge brända. Proverna, dvs. konstruktionsdelarna har varit av tall eller furu om man vill (lat. Pinus silvestris). Från innerväggsstolpen syntes spår av yxhugg.

Proverna är nu inne för 14C-analys på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

No comments:

Post a Comment