2011-04-19

Arkeologi 2011

Den 4 maj startar årets undersökning på Kungsgården. Undersökningen pågår fram till slutet av augusti med uppehåll under juli. Denna gång kommer vi att gräva på norra och södra Kungsgårdsplatån samt på planen nedanför. Just nu arbetar vi med 2010 års undersökning, då grävde vi på den norra platån och på planen söder om denna. På planen påträffades två grophus som delvis överlagrade varandra. Ben från det ena grophuset har daterats till 410-542 AD. Strax intill fanns en härd som daterats till 1155-1219 AD. Ett av årets mål är undersöka de bägge grophusen som innehöll intressanta fynd som gjutform, slagg och mycket välbevarade ben. På kartan ovan visas schakten från undersökningar gjorda 1957-2010 på och nedanför Kungsgårdsplatåerna. I början av 1990-talet undersöktes delar av den södra platåns yngsta eller sista hus som har daterats till 700-talet (se Hedlund, Gunnar. Utgrävningen 1992. Södra Kungsgårdsplatån och Nordahl, Else. Södra Kungsgårdsplatån. Utgrävningarna 1988-1991 i OPIA 7.)
No comments:

Post a Comment