2011-05-26

Gropar, diken och väggar.

Efter hand som vi gräver ut fler anläggningar och kulturlager blir ytan nedanför södra platån allt tydligare. Men antagligen kommer vi inte få en full förståelse förrän i rapportfasen. Anläggningar från järnålder till modern tid ligger otroligt tätt tillsammans och det finns inga tjocka kulturlager som separerar tidshorisonterna från varandra.

Ett mönster som blir allt tydligare är att det under åtminstone en fas många gropar som pendlar kring strax under eller över en meter i storlek. Vissa är runda, andra mer avlånga. Dateringarna är i det stora hela osäkert, men det lutar åt att järnåldern dominerar. De dateringar vi har ligger mellan folkvandringstid och vendeltid. I två av groparna kommer gjutformsfragment.

Mycket intressanta är ett par rännor, den ena antagligen omgrävd som löper utmed sluttningen och som av allt att döma är från järnålder. Är de avsedda för dränering eller är det också parcellering? Hursomhelst blir det allt tydligare att vi har att göra med en ekonomiyta. Om den även rymt större hus under någon fas återstår att se. Det finns ganska mycket stolphål också.

/John

No comments:

Post a Comment