2011-06-01

Nya tydliga ingångar!Vi har flera återkommande besökare.
Just denna kombinerar visiten med sorklunch.
Foto: Andrea.
Framrensningen av väggarna i det södra platåhuset går framåt och idag kunde vi fastställa att ingångarna i södra delen har en exakt motsvarighet i norr. Men egentliga ingångar verkar bara ha funnits i husets västra långsida eftersom "dörröppningarna" i den östra sidan blockeras av stolphål.

Vi kan nu dra flera preliminära slutsatser. Bland annat är dörröppningarna närmare tre meter breda och kan nästan definieras som portöppningar. Huset visar sig också, som vi formodade efter sammanställningen av den tidigare undersökningen, vara väldigt symmetriskt byggt. Vi kan nu följa det minst 45 meter och det har definitivt varit flera meter längre. Hela tiden dyker det upp stora och små bitar av järnspiraler och andra byggnadsdetaljer.Järnspiral in situ. Foto: John L

Från groparna nedanför platån har vi flotterat en del jordprover och vissa innehåller massor av brända sädeskorn från kol- och askrika lager. Benmaterialet får allt mer karaktären av att vara rikligt men mycket fragmenterat. De stora benen är få och de många små fragmenten består i hög grad av splitter och sönderhuggna rörben. Är vi mitt inne i en stort matlagningsområde? Samtidigt ska man inte glömma bort att dateringarna spänner från folkvandringstid till 1600-talet och vi har inte många bra föremålsdateringar från de gropar som än så länge undersökts. Ytan tvekan haft en varierad historia som vi bara börjat nysta upp.

/John

No comments:

Post a Comment