2011-06-02

Spåren efter metallhantverk.

Under förra årets undersökning fann vi flera spår efter metallhantverk. En medeltida härdgrop var fylld med såväl järnslagg som ugnsväggfragment. Vi fann också ett gjutformsfragment i en grop som verkar dateras till folkvandringstid. Under årets undersökning dyker återigen hantverksindikationerna upp. I en av groparna med mycket ben och makrofossil fann Josephine uppemot tio gjuformsfragment och en del var ganska stora. Tyvärr är de ganska slitna och det går inte att se vilka föremålstyper som gjutits. När det gäller järn och järnsmide så dyker det upp enstaka bitar, men vi saknar de koncentrationer av slagg och små skrotbitar man brukar finna.

Den kommande veckan kommer blir spännande eftersom en anläggning intill gropen med gjutformar är markant rödbränd och kolrik på ytan. Det luktar högtemperaturugn. Kanske för smide, kanske för gjutning...


Fredrik Thölin i aktion

No comments:

Post a Comment