2011-08-09

Järnåldern börjar titta fram

Idag började vi på allvar ta bort lager från de senaste 200 åren. Över en stor del av schaktet ligger som tidigare nämnts grunden för boningshuset till en gammal bondgård med det anrika namnet Kungsgården. Det ursprungliga husets grund är av ganska gammaldags karaktär och verkar inte ha stört äldre lager i särskilt stor grad. Däremot har en betydligt yngre utbyggnad till huset varit grundligare byggd. Rännan för den yngre grunden tömdes idag och vi började ta bort lerlager till huset. Det blir allt tydligare att toppen av platån täcks av ett siltigt äldre lager som inte är särskilt fyndrikt. Dateringen av detta är inte spikad, men tegel saknas och igår hittades en troligen vikingtida pärla och en griskäke från lagret har daterats till vikingatid. Mest spännande är att vi på ytan och i profilerna av tömda, sentida syllrännan, kan se en bränd väggränna med stenskoning. Det leder tankarna till en intilliggande hallbyggnad....

Det blir kort sagt allt mer spännande.

No comments:

Post a Comment