2011-08-07

Resultaten från första veckan

Den första veckan har präglats av igångsättning, avtorvning, rensning och mycket varmt väder. Eftermiddagarna har varit riktigt tuffa när solen har stekt på  och det har varit svårt att se lagerskillnader i den snustorra marken (det har hjälpt en del att vattan på). Sist men inte minst finns det tjocka sentida lager och syllar från flera ganska sena hus. På flera ytor vi rensar har det emellertid börjat dyka upp små bitar järnålderskeramik och sintrad lera. Vi är på dessa ytor antagligen bara några centimeter från yngre järnåldern. Det hus som revs 1963, verkar i princip ligga direkt på nästan 1000 år äldre lager.

Lagren från det sena huset är nu till stora delar dokumenterade och vi har börjat hacka bort lergolvslager/rester av en torpargrund. Under de närmaste två dagarna kommer det dyka upp en hel del roliga saker.

Samtidigt som vi grävt har det tvättats och sorterats fynd från utgrävningarna i maj och juni. En särskilt rolig sak var flera fragment av bränd lera som visade sig vara delar av gjutformar. Bland dessa fann vi den första biten med ett distinkt avtryck av ett föremål. Det återstår att försöka identifiera vilken typ av föremål det rör sig om. Än så länge har vi princip inga daterbara föremål som daterar anläggningarna som grävts. Nu har vi gjutformsfragment från minst fyra olika anläggningar nedanför södra platån. Merparten av fragmenten är markant rundslipade och det har på sin höjd påträffats 5-10 fragment i en anläggning. Det verkar som vi brus, om än ett distinkt sådant, efter en bronsverkstad i närheten.

Vi har också flotterat en del makroprover. Samtliga prover innehåller fröer och ibland är det MÅNGA. Det är med andra ord en angenäm aktivitet.

No comments:

Post a Comment