2012-06-19

Nya kandidatuppsatser


Vid undersökningarna på Kungsgården 2011 deltog ett flertal studenter. Under hösten skrev fyra av dem kandidatuppsatser om ämnen relaterade till undersökningarna. Nedan listas författare och titlar med länk till publikation i fulltext.

Karolina Karlsson - Symbolisk dekoration: En studie av Järnspiralen som symbol under yngre järnålder
Jonna Sarén Lundahl - Röd Glöd: Granaternas betydelse under yngre järnålder med fokus på Gamla Uppsala
Therese Olsson - Den medeltida bebyggelsen i Kungsgårdsområdet i Gamla Uppsala
Madeleine Wennerholm - Medeltida dryckesglas i Sverige: En fragmenterad historia

No comments:

Post a Comment